Make your own free website on Tripod.com

İŞARETLERİN ANLAMLARI

B) KABARTMA İŞARETLER

 Çok ender bulunan bu işaretlerin hazineleri de çok değerlidir. Bu işaretler şunlardır.

1-     BALIK RESMİ

2-     KOÇ KAFASI

3-     KURBAĞA RESMİ

4-     KAPLUMBAĞA(TOSBAĞA)

5-     AT NALI

6-     KERTENKELE

7-     PAPAZ RESMİ

8-     HAMİLE KADIN

9-     HALAY ÇEKEN KADINLAR

10- SOFRA TAŞI

11- ERKEK ile BAYANIN CİNSEL ORGANLARI

12- AVCI RESMİ

13- TÜFEK RESMİ

14- SU TESTİSİ TAŞIYAN KADIN RESMİ

15- YONCA RESMİ

16- GÜL RESMİ

17- PAPATYA RESMİ

18- DOMUZ RESMİ

19- TAVUK-CİVCİV RESMİ(7 CİVCİV 1 TAVUK)

20- TOPAL AYI RESMİ

21- YILAN RESMİ

22- BİRBİRİNE KENETLENMİŞ YILANLAR

23- ÖKÜZ RESMİ

24- İNEK RESMİ

25- HÖYÜKLER

26- TÜMÜLÜSLER

27- DİĞER İŞARETLER

 Şimdi sırası ile bu işaretleri inceleyelim.

1-) BALIK İŞARETİ:

            Bu işaret düz kayada bulunur. Balık tüm hatlarıyla balığa benzemelidir. Anlamı ise gayet basittir. Balığın kuyruğundan 90 cm balığın arkasına doğru ölçün ve kayaya denk gelen orayı kırın. İşte size balığın hazinesi. (Canlı bir balığı yere koyarsanız balık kuyruk tarafına doğru yaklaşık 90 cm zıplar.bunun esprisi budur)

 

Şekil 1

2-) KOÇ KAFASI:           

            Koç kafası işareti kaya da size bakar halde olmalıdır. Bu işaretin bulunduğu kayalar sıra kayalar dır ki bayağı uzundurlar. Koç kafasının bulunduğu kaya ya sırtınızı veriniz. Sağ tarafa doğru 15-20 metre kadar gidiniz. Bu işarette de yine bir kapalı mağara arayacaksınız. Bulduğunuz anda içeri de çok değerli ziynet eşyaları bulacaksınız.(Bu işaretin gerçek çekilmiş fotoğrafı sitemiz de mevcuttur)

3-) KURBAĞA:          

            Bu işaretin bulunduğu taş kesinlikle yerde olmalıdır. Kurbağa bir zıplayışta ne kadar yol alır ise (buda yaklaşık 1,5-2 metre) işte tam o noktayı kazınız.İsabet gelen bu nokta eğer kayada ise kayanın orasını kırınız, çabuk kırılacaktır.

4-) KAPLUMBAĞA:

             Kaplumbağanın kafası içerideyse eğer, yapmanız gereken kaplumbağanın kabuğuna sert bir cisimle vurmanızdır. Kırılan kabuğun içinden 3 adet yumurtaya benzer cisim çıkacaktır. Sakın bunları atmayın. Bunların içinde elmas yada değerli taş vardır.(bizzat tecrübe edilmiştir diğer işaretler gibi)

5-) AT NALI:           

            Bu işaret de çok ender bulunan bir işarettir. Üzerin de çivileri muhakkak olmalıdır. Genellikle 6 çivili yada 12 çivili olurlar. Buradaki çivilerin her biri o hazinenin miktarını belirtmektedir. Örneğin 6 çivili nal 60 kilogram hazineyi ifade eder. Anlamı ise; bu işaret iki kısımdan oluşur. Büyük at nalı ve küçük tay ayağı. Büyük at nalı işaretinin 10 metre çevresinde bir taşın üzerinde tay ayağının resmi mutlaka olmalı. Tay ayağını bulduktan sonra işaretin bulunduğu kayanın altını kazınız. Yaklaşık 80 cm de bu işaretin hazinesine ulaşırsınız. Hepsi altın paradır. Bir de büyük nalın bulunduğu kaya ya müjde dediğimiz birkaç tane altın para konulur. Bunun yeri de büyük at nalın işaretinin tam ortasıdır. Zaten orada küçük bir kabartma vardır.

6-) KERTENKELE:           

            Kertenkele işaretinin hazinesi kesenlikle kaya içindedir. Kertenkele işaretinin gittiği yöne doğru kayada küçük bir yarık yada çatlak görmelisiniz. O çatlağı sert bir cisimle kırarak hazinesine ulaşabilirsiniz

7-) PAPAZ RESMİ(KAYAYA KABARTMA OLARAK YAPILMIŞ):        

            Bildiğiniz kilise papazlarının resimlerini kayada görürseniz öncelikle bakacağınız yer papazın kolyesinin olup olmadığıdır. Eğer kolyesi varsa kolyesinin ucundaki madalyonu kırınız. İçinden büyük ve altından yapılma bir tablet çıkacaktır. İşte o tablet o mıntıkanın haritasını içerir. Literatürde sadece bundan bahsediyor.

 

8-) HAMİLE KADIN:

             Hamile kadın resmi çok ender bulunur. Genellikle pınarın başında yer alırlar. Çok değerli hazinesi vardır. Hazinesinin yeride çok basit. Hamile kadının karnını kırıyorsunuz. İşte bu kadar. Ancak dikkat etmeniz gereken bir nokta var oda şudur; kadının karnını öyle rasgele yerden kırmanız imkansız. Sadece ve sadece göbek deliğinden kırmanız lazım. Aksi halde kıramazsınız.

9-) HALAY ÇEKEN KADINLAR:

            Bu işaret büyük bir mağaranın içerisinde bulunur. Mağaranın duvarlarına kabartma olarak yapılmıştır. Bu kadınlara bir de davulcu ile zurna çalan birisi eşlik etmektedir. Bu işaretin boya ile yapılmış olanları da vardır. Kesinlikle bu boya ile yapılan işaret define işareti değildir. Kabartma olarak yapılan bu işaretin anlamı; mağaranın içerisinde sedir şeklinde yani oturmak için yapılmış bir taş olacak. Hazinesi bu taşın içindedir.(Kesinlikle tecrübe edilmiştir.)

10-) SOFRA TAŞI:

            Bu işaretin bulunduğu taş düz ve beyazdır. Aynı zamanda daire şeklindedir. Bu taşın üstünde kaşık, çatal, tabak gibi yemek malzemeleri vardır. Hazinesi çok değerlidir. Yeri ise; sofra taşının hemen altındadır.

 

11-) KARTAL RESMİ:

           Bu işaret ROMA dönemine aittir. Çok değerli parası vardır. Bu işaret aşağıdaki durumlara göre yorumlanır;

I-                    Eğer kartal uçar vaziyette ise anlamı şudur, kartalın tam karşısında yüksek bir kaya olması lazım. Kartal uçtuktan sonra buruyu konar. İşte orayı bulup kartalın konduğu yeri kırmalısınız.Zaten oraya küçük bir haç yada istavroz yapmışlardır.

    II-      Eğer kartal bir yere konmuş vaziyette ise yani kanatları kapalı ise bu sefer başka yere gitmeye gerek yok. Kartalın ayaklarının altını kırıp çok değerli hazineyi alacaksınız

12-) AVCI RESMİ:

            Avcının elinde bulunan silaha göre yorum yapılır. Avcının elindeki silah patlamışsa eğer, avcının baktığı tarafta yaklaşık(100-150 metre ) bir hayvan yada delikli bir taş olmalı.Hazine yeri burasıdır.

            Eğer tüfek yada silah patlamamışsa hazinenin yeri kendisidir.

13-) TESTİ TAŞIYAN KADIN  RESMİ:

            Kadının omzundaki testiyi kırın. Hazine içindedir. Dikkat etmeniz gereken bir nokta var, bu işaretin bulunduğu yerde kesinlikle su olmalıdır.

14-) YONCA RESMİ :

            Genellikle yığmaların içinden çıkan bu işaret az da olsa açık arazilerde de görülmüştür. Anlamı ise; bu işaretin bulunduğu yerde soylu birisinin mezarı bulunur. Bu mezar da da o kişinin kıymetli ziynetleri vardır. Mezarı bulmak için çevre ye dikkatlice bakınız. Orada yığma yada tümülüs olması lazım.

15-) GÜL yada PAPATYA RESMİ :

            Bu işaretin olduğu taş kesinlikle yerde olmalıdır. Anlamı ise; işaretin olduğu yerin en fazla 15-20 metresinde küçük bir yığma olmalıdır. Bu yığmanın içinde o zamanın kraliçesinin yada prensesinin mezarı vardır. Çok değerli hazinesi vardır.(Literatüre göre o zamanın çok zengin kadınlarını da bu şekilde mezar yaparak gömerlerdi.)

16-) DOMUZ ve YAVRULARININ RESMİ :

            Domuz ve yavrularının işareti yada resmi size bakan bir kayada olmalıdır. Çok ama çok değerli altın parası vardır. Çok ender bulunan bu paralar piyasanın en yüksek kıymetli paralarıdır. Parasının üzerinde de yine işareti gibi domuz ve yavrularının resmi vardır. Anlamına gelince; bu işaretin baktığı yöne doğru bir kayada domuzun ayağı yada kafası olan bir taş olmalıdır. Hazine bu taşın altındadır.

17-) TAVUK ve CİVCİV  RESMİ :

            Bu işaret çok az bulunan bir işarettir.Kendi içinde 4 kategoriye ayrılır. Bunlar;

1-       3 civciv 1 tavuk

2-       5 civciv 1 tavuk

3-       7 civciv 1 tavuk(Tavuğun sırtında 1 civciv var ve en arkadaki civciv arkaya bakıyor.)

4-       9 civciv 1 tavuk(tavuğun sırtında bir civciv var)

Bizlerde bu kategorilerin içinde 7 civciv 1 tavuk işaretinin anlamı mevcuttur. O da şudur; öncelikle tavuğun sırtındaki civciv kırınız içinden bir tane çok değerli ve büyük altın para çıkar, daha sonra en arkaya bakan civcivin baktığı yöne doğru gidiniz o tarafta kapalı bir mağara bulmanız lazım. Ne varsa o mağaranın içindedir. (Bazı kaynaklara göre de 1 tane olan büyük altın anne civcivin yani tavuğun gırtlağındadır.)

Sizlere tavsiyen bir altın için işareti kırmayınız. .(Literatüre göre bu işaretin hazinesi eski eşkıyalardan Volçan’a aittir.)  

18-) TOPAL AYI RESMİ :

            Bu işarette çok aranılan ve çok değerli bir işarettir. Size bakan bir kayada olması gereken bu işaret normal ayı ebatlarında kaya ya çizilmiş olmalıdır. Ayının sağ ayağı yoktur.

2 tane yerde hazinesi vardır.Hazinesi de külçe altındır. Birinci hazinenin yeri şu şekildedir; bu işaretin yakın çevresinde bu topla ayının ayağı vardır. Çok dikkatli bakılmadıkça bu ayağı bulmak imkansızdır. Bulduktan sonra o ayağın bulunduğu kayanın altını kazın. Birinci hazine buradadır. İkinci hazine ise yine işaretin çevresinde 7 yada 8 sekiz basamak olmalıdır. İşte bu basamakların birinde bir ok işareti vardır. O ok işaretinin olduğu basmağı sert bir cisimle kırınız. İkinci hazinede buradadır.(Literatüre göre bu topla ayının hazinesi eski eşkıyalardan Volçan’a aittir.)

19-) KABARTMA YILAN RESMİ :

            Bu işaret Roma dönemine aittir. Eğer yılanın ağzı açık ve dili dışarıdaysa bu tehlikenin habercisidir. Yani tuzak olabilir. Tuzak ta şudur; bu işaretin altın hazinesinin üzerine zehir dökülmüştür.Yani hazineyi bulduğunuz zaman çıplak elle dokunmayınız. Bu şekilde ki bir işaretin malı da kayanın kendisindedir. Kayayı yoklayınız bir boşluk sesi gelecektir. Sesin geldiği yeri sert bir cisimle kırınız.

20-) KAYA ÜZERİNDE ÇÖREKLENMİŞ YILAN RESMİ :

            Bu işaretin hazinesi işaretin bulunduğu kayanın tam altındadır. Hazinesinin hepsi altın paradır.(şekil 7)

21-) BİRBİRİNE KENETLENMİŞ YILANLAR :

            Bu işaret de yine roma dönemine aittir. Kenetlenen iki yılanın kafalarının tam ortasında nohut büyüklüğünde bir oyma vardır. İşte tam bu oymaya sert bir cisimle vurunuz. Hazinesi kayanın içindedir.

22-) ÖKÜZ RESMİ:

            Bu işaret de aynı öküz boyutlarında olmalıdır. Anlamı ise; öküzün( affedersiniz)  işediği yeri kazınız. Yani bu hayvan işediği zaman işeğinin düştüğü yeri kazınız.

23-) İNEK RESMİ:

            Bu işaretin anlamı da öküzün anlamına biraz benziyor. Bu hayvanında cinsel organını kırmanız lazım. Bu işaretin hazinesi kayadadır.

24-) GÜVERCİN RESMİ:

            Bu işaret de hazine işaretidir. Genellikle düz araziler de bulunur. Anlamı ise; bu işaretin hazinesi güvercinin olduğu kayadadır. Kayayı yoklayarak boşluğu bulmanız lazım. Sonrasın da orasını kırmanız gerek.

TÜRKİYE TOPRAKLARINA EN ÇOK ARANILAN VE BULUNAN KABARTMA İŞARETLER DE BUNLARDA İBARETTİR. BUNLARIN HARİCİNDE BAŞKA İŞARETLER VARSA LÜTFEN ÜSTADIMIZA DANIŞINIZ.

ÜSTADIMIZIN E-MAIL ADRESİ: uzman44@msn.com

İŞARETLER SAYFASI         ANA SAYFA